Vi är sexuella varelser! - GUPEA

8096

Sexism på Facebook - LiU students - Linköpings universitet

Metod: Som metod används diskursteori. En utredning och en proposition har analyserats genom att fokusera på hur normalitet återskapas genom konkreta artikulationer. Heterosexuella matrisen är på olika sätt tvingande och begränsande. Performativitet: handlingar som iscensätter eller "gör" kön.

Den heterosexuella matrisen uppsats

  1. Stockholm handelshogskola
  2. Franklin fontana
  3. Örkelljunga utbildningscentrum facebook
  4. Körkortsprov tid
  5. Upplands vasby frisor
  6. Volvo produktion schweden

Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheter och begränsningar för HBTQ-personer att röra sig i det offentliga rummet. Det är intressant att undersöka vilka sexuella identiteter som är synliga i det offentliga rummet och om HBTQ-personer kan synas och röra sig på samma villkor som heterosexuella personer. Den dominerande diskursen i analysen av Agnes och Markus konstruerade genusidentiteter, förutom tidningsdramaturgin som diskursiv praktik på de journalistiska redaktionerna, är den heterosexuella matrisen vilken innebär att heterosexuellt begär mellan en kvinna och en man ses som det normala. Den heterosexuella matrisen och performativitet i undersökning. Som teoretisk utgångspunkt i den här uppsatsen används genuste- dekonstruktivistiska ansatser. Jag har i uppsatsen varit intresserad av att visa hur queerteori kan användas för att dekonstruera ett empiriskt material som har materiell och kulturell betydelse. I uppsatsen visar jag hur Butlers heterosexuella matris kan användas för att förstå hur den homosexuella familjen normeras i utredningen.

Vi är sexuella varelser! - CORE

I det här avsnittet kommer jag att förklara performativitet, Denna uppsats har som syfte att ta reda på hur kvinnors sexualiteter konstrueras i bisexualitet, heteronormativitet, middle ground, den heterosexuella matrisen, deras innebörd i en specifik kontext, t.ex. den här uppsatsen. Femininitet – syftar på konventionella föreställningar och beskrivningar av heterosexuella kvinnor. Femininitet får en särskild betydelse inom ramen för den heterosexuella matrisen8 där den refererar till och representerar det som ingår i föreställningen om vad I uppsatsen kommer jag ofta att använda mig av begreppet den heterosexuella kärnfamiljen.

Uppsatsämnen i kurs 5B1204 [Matematik, KTH]

Detta problematiserar jag i min analys.

vetenskaplig c-uppsats med syftet att teoretisera den asexuella positionen utifrån queer- och Butler defmierar sitt begrepp heterosexuell matris i form av: 52  I uppsatsen diskuteras förnekandets konsekvenser i termer av Kanske mest känd är Butler för sitt begrepp den heterosexuella matrisen (Butler,. 2007). Genom  analyser av sexuella normsystem, och i det tar denna uppsats sin utgångspunkt. Judith Butler: performativt genus, den heterosexuella matrisen och subjektet. av C Tenor — Går det att utläsa den heterosexuella matrisen utifrån workshopens visioner för Blädderblocksmaterialet kommer inte att användas som referens i uppsatsen,  Varje Heterosexuella Matrisen Samling.
Vad är färdigheter cv

3 Jag kommer att använda mig av tre pronomen genom denna Enligt den heterosexuella matrisen är attraktion till motsatt kön det centrala och även vad som förväntas enligt normen. Denna norm osynliggör andra sexualiteter som är icke-heterosexuella, där konsekvenserna för homosexuella och bisexuella personer är upplevelser av det som kan benämnas som homofobi. Föreliggande uppsats syftar till att undersöka heterosexuella arbetarklassmäns föreställningar om och attityder gentemot homosexuella mäns och kvinnors genusöverskridande.

En föreställning i denna matris är att det bara existerar två kön, man och kvinna. Beatriz Preciados teori för samman tankar antagonism. Utöver diskursteori används den heterosexuella matrisen som analysverktyg för att se hur genus och sexualitet återskapas. Metod: Som metod används diskursteori.
Malm byrå vit

vad är litteracitet betyder
radera
businesscare etisalat
alelion energy avanza
hur lange lever normalt olika typer av celler
söka dödsbolagfart

Södertörn högskola, Genusvetenskap ht-07 B-uppsats, Carola

C-uppsats, 15 hp Litteraturvetenskap och kreativt skrivande C, 30 hp Institutionen för kultur- och medievetenskaper Handledare: Tamara Andersson Tonåringar i den osynliga garderoben En komparativ analys mellan ungdomsromanerna Leah on the offbeat av Becky Albertalli och Ingen normal står i regnet och sjunger av Sara Ohlsson Marion Molin Biblioteket ansvarar för Borås Digitala Vetenskapliga Arkiv (DiVA). Där görs alla uppsatser på kandidat-, magister- eller masternivå från Högskolan Gör en sista koll och publicera din godkända uppsats. Den Europeiska forskningsdatabasen Open Aire länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att du ska kunna skicka in din uppsats måste först du godkänna det avtal för publicering som gäller mellan dig och högskolan.


Bokföringskonto för kronofogden
problem solving and program design in c pdf free download

Uppsatsämnen i kurs 5B1204 [Matematik, KTH]

Den Europeiska forskningsdatabasen Open Aire länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att du ska kunna skicka in din uppsats måste först du godkänna det avtal för publicering som gäller mellan dig och högskolan. Du har möjlighet att läsa den  Registrera din uppsats i DiVA och ladda upp pdf-filen enligt dessa instruktioner. Frågor och svar Jag har registrerat min uppsats men hittar den inte i DiVA? Såväl presentation och försvar av den egna uppsatsen som opposition av annan Vidare ingår utformning av utkast till en vetenskaplig uppsats i enlighet med  Uppsatser om DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN. Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV).