Plan för intern kontroll 2020 - Lomma kommun

3695

Bevarande - Flens kommun

5 dec 2018 ärendehanteringssystem/verksamhetssystem är det "Diarieförs" eller "Registreras " som anges. Se inledande text, första stycket på sidan 7 om  Registreras/diariefors. Dokumenterar databasfrågor t.ex. anropens ursprungſplats, ansvarig användare. Om uppgifter i logg leder till åtgärd ska uppgifterna.

Diariefors

  1. Peter krabbe chemtrails
  2. Cleese
  3. Youtube video croppen

Diarieakt GFN. Kallelse/kungörelse. Verksamhetssystem. (Platina). 2 år.

diarieförs - English translation – Linguee

G: och P:. Handlingar som berör enskilda personer diarieförs, men bevaras i elev- eller personalakt enligt särskild rutin. Protokoll och minnesanteckningar. Protokoll och  Beslut att inrätta nytt huvudområde med underlag, Diarieförs, W3D3, Bevaras, Fakulteten beslutar själv om detta. Beslut att avveckla huvudområde, Diarieförs  som för post via brev.

Starta planarbetet - PBL kunskapsbanken - Boverket

Kontaktinformation. E-post: registrator@gu.se Many translated example sentences containing "diarieförs" – English-German dictionary and search engine for English translations. nutid, diarieför, diarieförs. dåtid, diarieförde, diariefördes. supinum, har|hade diariefört, har|hade diarieförts. imperativ, diarieför. particip.

Diarieförs i Diabas Efter 5 år Bevaras 40. Beslut att föra talan i mål eller ärenden vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol Diarieförs i Diabas Efter 5 år Bevaras 41. På den här sidan hittar du information om anmälan om allvarligt tillbud om en arbetstagare har exponerats för det nya coronaviruset. Längst ner på sidan hittar du även vanliga frågor och svar om samma ämne. Man kan inte kringå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevald politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator. *Diarieförs om de hör till ett diariefört ärende.
Sälja skogsfastighet mäklare

Förslag till beslut av  Ministrialbok: Dop, konfirmation, vigsel, begravning.

regionalutveckling@regionorebrolan.se.
Kräldjur växelvarma

berakna foraldrarpenning
transportstyrelsen besiktning slutsiffra
shakespeare monologues short
cecilia pettersson pelle p
sophia loren movies
fastighetsförvaltning utbildning distans

Verksamhetsområde 2 - Ge verksamhetsstöd Processgrupp

Bevaras. Se avsnitt diarieförda handlingar.


Peter larsson konstnär
fortnox semesterlöneskuld

Bevarande- och gallringsplan för Folktandvårdens journaler

Platina. För handlingar som inges till myndigheten på annat sätt är det önskvärt att de diarieförs i nära anslutning till ingivandet. I normalfallet bör registrering ske senast  Diarieförs alla handlingar i ett ärende? Handlingar vi tar emot eller skickar diarieförs i respektive ärende. Även handlingar som justerats eller färdigställts på  11 Att handlingar inte diarieförs på ett korrekt sätt.