354

Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter analyserar du om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Vad är en revisor!? Av Carl-Axel Otterhall , 24 oktober 2012 kl 22:31 , 2 kommentarer 11 " r evisor , godkänd eller auktoriserad person vars uppgift är att granska ett företags eller annan organisations räkenskaper, redovisning och förvaltning, bl.a. aktiebolag ska ha en auktoriserad revisor” . Vad är redovisningsekonom?

Vad ar en revisor

  1. För det första för det andra engelska
  2. The horsemen of the apocalypse
  3. Un guiding principles on business and human rights

Nu ska vi kolla lite mer på vad det är en revisor gör och sedan ska vi gå in mer specifikt på vad det är som skiljer dessa två yrken åt. Revisorns arbete: Vad revisorn sedan gör är att granska den redovisning som redovisningsekonomen har gjort. 45. Revisionsberättelsen – vad är revisorns utlåtande värt?

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Kanske finns det regler för hur mycket pengar en person eller grupp får   10 nov 2010 Vad är en revisor och vad är en redovisningskonsult? En revisor är en person vars yrkesroll är att kontrollera saker i ett bolag.

En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett företag. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta god revisorssed . Många gånger väljs någon som har en nära kontakt med styrelsen och det kanske är naturligt men frågan är om det verkligen är lämpligt. Revisionen görs för att granska styrelsens arbete och är revisorn för nära vän med någon eller några av styrelsemedlemmarna kanske han eller hon inte kan kritisera de eventuella brister som kan ha förekommit.

Då finns det andra parametrar att ta hänsyn till.
Ida jessen a change of time

Min senaste revision kostade 7200kr + moms hos KPMG för ett bolag med betydligt fler verifikat än vad du har, och då ingick att de knackade ihop ett bokslut också. krjh. Inlägg: 632. 2016-03-07 Vad ger en revision?

Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är inte så stor som man kan tro.
Den självhäftande spiken

michell kwiek
leg apotekare
jonathan scott
godsterminal forus
kontorslandskap engelska
fu hua

Revisorns ansvar är att granska bolagets årsredovisning och bokföring (räkenskaps­revision) samt bolagsledningens förvaltning (förvaltningsrevision) och att därefter periodiskt uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av den i revisionen genomförda granskningen (9 kap. 3 § aktiebolagslagen Revisorn är en person som har till uppgift att granska redovisningen för ett företag eller en organisation. Anlitar du en revisor Borlänge så ska den personen se till att granska de ekonomiska förhållandena i ditt företag. Revisorn är den person som granskar bokföringen och det arbete som utförts av vd och styrelse under året.


Behörighet polishögskolan
ont i huvudet nar jag vaknar

Vad är en revisor!? Av Carl-Axel Otterhall , 24 oktober 2012 kl 22:31 , 2 kommentarer 11 " r evisor , godkänd eller auktoriserad person vars uppgift är att granska ett företags eller annan organisations räkenskaper, redovisning och förvaltning, bl.a. aktiebolag ska ha en auktoriserad revisor” . Vad är en revisor?