Anteckningar IFO 161014 - Göteborgsregionen

142

Våga prata genus - DiVA

Termin 7: Professionellt socialt arbete, 30 hp. Viktiga datum. Socionomprogrammet har endast Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen består av sju terminer, varav sex på grundläggande nivå och den sjunde på avancerad nivå. Termin 3 (VT 2023) Visa/dölj mer information. Studieplan Socionomprogrammet 2019 Termin 1 2SC101 Socialt arbete: Teori, utveckling och profession: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning.

Socionomprogrammet gu termin 3

  1. Gdpr ersätter personuppgiftslagen
  2. Aktivitetsstod blankett exempel

Anställning som doktorand m.m.; 6 kap  Ökningen var 5 procent för kvinnor och 3 procent för män. första termin har en prioritering gjorts enligt: yrkesexamensprogram, program mot med att socionomprogrammen tog emot studenter från de nerlagda sociala om-. Termin 1-2 Under termin 1 och 2 får du generella och grundläggande kunskaper om professionens och ämnets hela fält på individ-, grupp- och samhällsnivå. Dessutom introduceras grundläggande teoretiska begrepp och frågeställningar. Klass, etnicitet och kön/genus är dimensioner som särskilt fokuseras. Termin 3-5 Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete.

Schema - Kronox

Om utbildningenGenom socionomprogrammet får du en akademisk professionsutbildning i socialt arbete vilken utgör en bred Studielängd: 3 år www.gu.se. Huvudområdet för socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår även juridik.

Senare del av program Lunds tekniska högskola

2020-08-13 Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp Höst 2022 - Termin 3. Juridik i socialt arbete (SC131B), 30 hp, obligatorisk; Vår 2023 - Termin 4.

Password Termin 5 Handledd verksamhetsförlagd utbildning. Termin 6 Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete. Termin 7 Professionellt socialt arbete: samhälleligt förändringsarbete och samverkan, valbara kurser.
1300-talet kläder

Tidigare socionomprogram, antagning t.om. VT15.

Det främsta syftet med fältstudierna är att studenterna skall få en bild av hur socialt arbete kan se ut i Sverige. Studenterna har i uppgift att skriva en akademisk rapport utifrån en frågeställning kopplad till verksamheten. Socionomprogrammet; Termin 1 S1SOP; Termin 2 S1SOP; Termin 3 S1SOP; Termin 4 S1SOP; Termin 5 S1SOP; Termin 6 S1SOP; Termin 7 S1SOP; Skriv ut.
Kusk ubåt

svensk byggtjänst beskrivningsverktyg
stridspilot fysiska krav
mdkr betyder
tesla lease
10 instagram followers per day
bnp europa 2021
niclas neumann göteborg

VT2018 A B C D E F G H I J K L M 1 2 Behöriga sökande och

Termin 1. Socialt arbete och sociala problem 15 hp. Område Socialt arbete. Kursen ingår i socionomprogrammets basblock.


Ekonomikas un kultūras augstskola
olearys ystad öppettider

Rapport kartläggning för FSO.pages - Föreningen Social

På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. Socionomprogrammet; Termin 1 S1SOP; Termin 2 S1SOP; Termin 3 S1SOP; Termin 4 S1SOP; Termin 5 S1SOP; Termin 6 S1SOP; Termin 7 S1SOP; Skriv ut. Föregående Nästa Sök Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och 3,5 år (sju terminer). Enskilda kurser bygger kunskapsmässigt på varandra. Från termin två gäller specifika förkunskapskrav för att gå vidare i programmet, dessa redovisas i respektive kursplan. Termin 1 och 2 ger en övergripande och introducerande bild av ämnets och professionens Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och 3,5 år (sju terminer).